Výzvy

Horalská výzva

Mont Blanc

Horalská výzva je tříměsíční dobrodružná cesta, po níž účastníci získají fyzickou a mentální přípravu k výstupu na Mont Blanc a především nástroje, které jim poslouží k dalšímu rozvoji..

Tatranská výzva

Tatranská výzva

Tatranská vázva se váže ke kříži na Gerlachu jako symbolu, který vyjadřuje pokoru, poctu k přírodě a úctu všem, kteří v horách zahynuli. Každou z hodnot zhmotňujeme ve výzvě jedním úkolem..