Workshopy

Vystav se chladu

Vystav se chladu

Nosíme oblečení, uměle si doma i v práci regulujeme teplotu. Výrazně tak oslabujeme základní funkce těla v přirozeném prostředí a mechanismy zajišťující přežití. Vedle řady přínosů pro zdraví získáváme vystavováním se chladu dovednosti, které nám pomáhají zdolat i ty největší překážky pomocí nastavení mysli..

Vystav se chladu 2

Vystav se chladu 2

Víkendový workshop, ve kterém se ponoříme hlouběji do mysli, dechu a těla. Rozvíjet tyto tři prvky nám umožňuje vystavování se chladu, který přináší energi a zdraví našemu tělu a nové zkušenosti a radost naší mysli. Naučíte se mít svou mysl pod kontrolu, překonávat vlastní limity a zvládnout ledovou vodu s radostí.